Hội Đồng Đánh Giá Ứng Cử Viên sẽ lựa chọn 60 người trong số các ứng cử viên đủ điều kiện nhất cho Ủy Ban. Ba Kế Toán Viên Công Cộng Có Chứng Nhận sẽ phục vụ trong Hội Đồng Đánh Giá

Quy trình này hoạt động như thế nào

Biểu tượng mũi tên chéo thể hiện sự ngẫu nhiên

Thanh Tra Thành Phố sẽ lựa chọn ngẫu nhiên 3 ứng cử viên vào Hội Đồng Đánh Giá

Biểu tượng Tài Liệu và Kính Lúp có nghĩa là tìm kiếm

Hội Đồng Đánh Giá sẽ lựa chọn 60 ứng cử viên đủ điều kiện nhất cho Ủy Ban

Quy Trình Tuyển Chọn

Trong một buổi họp công cộng, văn phòng Thanh Tra Thành Phố sẽ chọn ngẫu nhiên ba người vào Hội Đồng Đánh Giá Ứng Cử Viên. Phần lớn công việc của Hội Đồng Đánh Giá sẽ diễn ra từ tháng Mười Một 2020 đến giữa tháng Một 2021.

Hình ảnh nhóm người mặc trang phục văn hóa truyền thống

Tình trạng hội đủ điều kiện

Quý vị hội đủ điều kiện làm thành viên Hội Đồng Đánh Giá Ứng Cử Viên nếu:

  • quý vị là một CPA hiện có giấy phép hành nghề do Hội Đồng Kế Toán Công Cộng Texas cấp;
  • quý vị là một thanh tra viên hành nghề độc lập với ít nhất 5 năm kinh nghiệm;
  • quý vị cư ngụ ở thành phố Austin;
  • quý vị không có mâu thuẫn quyền lợi.
Người cha ngồi xuống vỉa hè cùng hai đứa con nhỏ.

Mâu Thuẫn Quyền Lợi

Quý vị không đủ điều kiện tham gia Hội Đồng Đánh Giá nếu quý vị hoặc vợ (chồng)/người bạn đời của quý vị:

Trong vòng 5 năm ngay trước ngày nộp đơn:

  • được bổ nhiệm vào, được bầu chọn vào hoặc là ứng cử viên cho chức vụ trong chính quyền tiểu bang hoặc thành phố;
  • là viên chức quản lý, nhân viên hoặc chuyên gia tư vấn được trả thù lao của một đảng phái chính trị hoặc trong chiến dịch của một ứng cử viên tham gia tranh cử vào chức vụ trong chính quyền tiểu bang, quận hoặc thành phố;
  • đăng ký theo diện người vận động hành lang ở cấp tiểu bang hoặc địa phương;
  • đóng góp ít nhất 1.000$ cho các ứng cử viên tranh cử vào chính quyền Thành Phố Austin trong cuộc bầu cử Thành Phố gần đây nhất; hoặc

Trong vòng ba năm trước ngày nộp đơn:

  • là nhân viên được trả lương của Thành Phố Austin;
  • được trả thù lao theo diện nhà thầu chuyên môn hoặc nhà thầu chính trị cho Thành Phố Austin hoặc bất kỳ người quản lý nào của nhà thầu đó.

Ứng Dụng Đã Nhận

Ứng Dụng Đã Nhận
44
Tỷ lệ ứng dụng đáp ứng yêu cầu tối thiểu
36.36%
Các địa hạt hội đồng

City of Austin District Map - Districts as of 2013 - 2022 election
Các địa hạt hội đồng 1
5
Các địa hạt hội đồng 2
0
Các địa hạt hội đồng 3
3
Các địa hạt hội đồng 4
2
Các địa hạt hội đồng 5
7
Các địa hạt hội đồng 6
2
Các địa hạt hội đồng 7
3
Các địa hạt hội đồng 8
6
Các địa hạt hội đồng 9
9
Các địa hạt hội đồng 10
5
Chủng tộc
Tuổi
Giới tính
Trình Độ Học Vấn

Tất cả các ứng dụng được đánh giá

Tên Gọi Tên Họ Các địa hạt hội đồng Giới tính Chủng tộ #
Abigael McClean District 8 Female White Yes 306
Robert Shanahan District 9 Male Hispanic or Latino Yes 300
Shari Dalchau District 8 Female White No 292
Amy Chin District 3 Female Self-describe No 279
Hugh Higgins District 10 Male White Yes 250
Robert Biggers Not Determined Male Black or African American No 247
Gail Johnson District 8 Female White No 244
Caroline Limaye District 9 Female White Yes 237
Joseph Hajjar District 8 Male Black or African American No 234
Faith Chamas District 9 Female Black or African American No 229
Chloe Riley District 1 Female Self-describe No 218
Jonathan Sosebee District 8 Male White No 216
Rocio Rowell District 5 Female Hispanic or Latino No 211
Timothy Miller District 6 Male White No 203
Madeleine Pearsall District 5 Female Self-describe No 202
Rosie Davila District 8 Female Hispanic or Latino No 193
Yvonne Weldon District 3 Female Asian No 190
Ed Pierce District 10 Male White No 187
Rachel David District 5 Female White Yes 186
Autumn Gray District 5 Female Black or African American No 183
Lillian VanScoy District 7 Female White No 178
Kendra Shelton District 1 Female Hispanic or Latino Yes 168
Karin Mahajan District 9 Female White Yes 162
Hien Pham District 6 Female Asian Yes 155
Mike Jones District 9 Male White No 143
Jordan McRae District 9 Male White No 141
Nicholas Dawe Not Determined Male White No 130
Heather Bendes District 10 Female White Yes 123
Carolyn Smith District 5 Female Black or African American No 119
TROY RICHARDSON District 1 Male White No 115
Angelica Reyes District 3 Female Hispanic or Latino No 99
Robert Ragan District 10 Male White No 73
Mitzi Wright District 1 Female Black or African American No 69
Bunny Neible District 7 Female White No 61
Thomas Davidson District 1 Male White Yes 58
Valerie Tran District 5 Female Asian Yes 52
Vyasar Ganesan District 5 Male Asian No 43
Tyler Vonderach District 7 Male White No 23
James Christianson District 9 Male White Yes 18
Rodney Almaraz District 9 Male Hispanic or Latino Yes 13
William Cooper District 10 Male White Yes 8
Allison Griffey District 4 Female White Yes 7
Mahala Guevara District 4 Female White No 6
Barry Massey District 9 Male White Yes 5